คุณลุงให้ไก่มาหนึ่งคู่ เมื่อตอนมาเริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่ เพื่อจะได้มีไข่เป็นอาหาร ต่อมาอีกไม่ถึงปี ลูกเจี๊ยบที่ออกมา เริ่มโตเป็นไก่รุ่นหนุ่มสาว และมีสมาชิคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อจากนั้นมาในปี พ.ศ.2538 ฟาร์มไก่พื้นเมืองเล็กๆแห่งแรกของเราจึงเกิดขึ้นบนที่ดินหนึ่งไร่ ลองผิดลองถูกขยายพื้นที่เรื่อยมา จนถึงวันนี้รวมเนื่อที่ฟาร์มประมาณ 10 ไร่ และในปี2562เริ่มพัฒนาเป็น สมุย กรีน ฟาร์มเมอร์

ผักสดเป็นสิ่งจำเป็นในการบริโภคประจำวันของครอบครัว เพราะนอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารที่ดีแล้ว ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของร่างกายเป็นปรกติอีกด้วย แต่ผักที่บริโภคนั้นต้องสะอาด ปลอดภัยไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงเจือบน

แหล่งรวมพืชสมุนไพรหลายชนิด สำหรับรักษาและป้องกัน การเจ็บป่วยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง เป็นการลดการใช้ยาปฎิชีวนะในฟาร์ม เพื่อความปลอดภัยของผู้การบริโภค

 

 

ที่พักเล็กๆ สำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมในฟาร์ม เที่ยวดูการทำงานของคนในชนบท ลองใช้วิถีชีวิตแบบชนบท ออกทะเลหาปลา ปรุงอาหารด้วยกัน ความสุขที่สัมผัสได้ ในช่วงเวลาที่พักที่กระท่อมชาวนา

หมวดหมู่รอง

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.