เริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่ ได้เอาไก่บ้านมาคู่หนึ่งด้วย เพื่อจะได้มีไข่เป็นอาหาร ต่อมาอีกไม่ถึงปี ลูกเจี๊ยบที่ออกมา เริ่มโตเป็นไก่รุ่นหนุ่มสาว และมีสมาชิคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อจากนั้นมาในปี พ.ศ.2538 ฟาร์มไก่พื้นเมืองเล็กๆแห่งแรกของเราจึงเกิดขึ้นบนที่ดินหนึ่งไร่ ลองผิดลองถูกขยายพื้นที่เรื่อยมา จนถึงวันนี้รวมเนื่อที่ฟาร์มประมาณ 10 ไร่ และในปี2562เริ่มพัฒนาเป็น สมุย กรีน ฟาร์มเมอร์ เพื่อจะเป็นแหล่งอาหาร ออร์แกนิคสำหรับคนที่รักสุขภาพ