แหล่งรวมพืชสมุนไพรหลายชนิด สำหรับรักษาและป้องกัน การเจ็บป่วยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง เป็นการลดการใช้ยาปฎิชีวนะในฟาร์ม เพื่อความปลอดภัยของผู้การบริโภค