ผักสดเป็นสิ่งจำเป็นในการบริโภคประจำวันของครอบครัว เพราะนอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารที่ดีแล้ว ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของร่างกายเป็นปรกติอีกด้วย แต่ผักที่บริโภคนั้นต้องสะอาด ปลอดภัยไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงเจือบน