เริ่มจากเอาไก่บ้านมาเลี้ยงคู่หนึ่ง เพื่อจะได้มีไข่บริโภคในครอบครัว ต่อมาอีกไม่ถึงปี ลูกเจี๊ยบที่ออกมา เริ่มโตเป็นไก่รุ่นหนุ่มสาว และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อจากนั้นมาในปี พ.ศ.2538 ฟาร์มไก่พื้นเมืองเล็กๆแห่งแรกของเราจึงเกิดขึ้นในชื่อ เกษมฟาร์ม บนที่ดินหนึ่งไร่ ลองผิดลองถูกขยายพื้นที่เรื่อยมา จนถึงวันนี้ได้เพิ่มเนื่อที่ฟาร์มประมาณ 10 ไร่ ต่อมาในปี2562ความตั้งใจที่จะให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย เราจึงเริ่มลงมือกันทำอย่างจริงใจ ในนาม สมุย กรีน ฟาร์มเมอร์ เพื่อจะเป็นแหล่งอาหาร ออร์แกนิคสำหรับคนที่รักสุขภาพ