เพราะเชื่อ ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  แต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าจะเริ่มต้นแบบไหน

ในตอนนั้น ธุรกิจเริ่มมีปัญหาแล้ว คิดได้เพียงการเริ่มต้นใหม่และปลายทางที่สำเร็จ แต่ไม่ได้มองให้ถึงจุดจบ

เมื่อเดินทางจนถึงจุดหมายมันไม่ได้มีอะไรสำคัญเลย มีแต่ดอกเบี้ยที่ต้องเป็นภาระ แต่เหตุการณ์ระหว่างการเดินทาง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่างหาก

ที่มีคุณค่ามากมายนัก และเริ่มเข้าใจในทฎษดีของพระองค์มากขึ้น

       มีดนที่ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อ และไม่เป็นไปตามการดำเนินของโลกที่ยั่งยืนในขณะนี้ แต่ในความเป็นจริง คนที่ไม่มี

พระองค์ในหัวใจ จะไม่เข้าใจเลยว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ก็เพื่อโลกและทุกสิ่งที่อาศัยอยู่บนโลก

 

       จุดประสงค์หลักของเราไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการค้า แต่ทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ประสบการณ์ความรู้ ในการสรรสร้างนวัตกรรมเกษตร

แบบใหม่ ที่สามารถรับมือกับภาวะโลกร้อน ด้วยทฎษดีพอเพียง แม่ว่ามันจะมีรายได้เกิดขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆก็พอเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

และด้วยใจรักในอาชีพเกษตรกร จะสร้างนวัตกรรมเกษตรแบบยั่งยืน ด้วยใจจริง