ผลการทดลองมาเป็นเวลาหลายปี  ผักที่ผลิตออกมาได้ดี และปลอดสารเคมีจริงๆคือการปลูกในโรงเรือนกางมุ้ง ใช้ดินผสมปุ๋ยอินทรีย์  ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเท่านั้นถึงจะได้ผักที่ปลอดภัย       และจะเป็นผักออร์แกนิคจริงๆ