ไก่พื้นเมือง สายพันธุ์เนื้อไข่ที่เราเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ เพื่อเลี้ยงในฟาร์ม เป็นสายพันธุ์ที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ดี ให้รสชาดเนื้อเป็นที่ต้องการของตลาด

เริ่มต้นจากการนำไก่

โร๊ดไอส์แลนด์แดงมาเป็นสายตา-ยาย และไก่ชนพื้นเมืองเป็นสายปู่-ย่า

 

                

ผลิตผลรองที่ได้มาคือ

  • มูลไก่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
  • ไข่ไก่ใช้ผลิตน้ำหมักฮอร์โมนไข่