ไก่บ้านสด

มีจำหน่ายทุกวันตามแผงไก่ในตลาดสดรอบเกาะสมุย 

 

 

  • แผงไก่สดน้าแมว ตลาดสดศรีฟ้า บ้านสระเกศ
  • แผงไก่สดน้าไส้ ตลาดสดบ้านหน้าทอน
  • แผงไกสดน้านิด ตลาดสดบ้านแม่น้ำ
  • แผงไกสดน้าอ็อด ตลาดสดบ้านแม่น้ำ
  • แผงไก่สดน้าน้อย ตลาดสดบ้านปลายแหลม
  • แผงไก่สดน้าเป็ด ตลาดสดแหลมดิน เฉวง
  • แผงไก่สดน้าภา ตลาดดาว บ่อผุด
  • แผงไก่สดป้าชู ตลาดสดละไม
  • แผงไก่สดน้าปู ตลาดสดหัวถนน

ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของเรา