ทุกวันนี้ คำว่า “ออร์แกนิค” ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่พัก เกิดขึ้นมากมาย เช่น อาหารออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค มาตรฐานออร์แกนิคเรา

คำว่า ผักออร์แกนิค นั้นคืออะไรและหมายความถึงอะไร..

 

 ผักออร์แกนิกนั้นถือเป็นผักปลอดสารพิษ แต่ผักปลอดสารพิษไม่จำเป็นต้องเป็นออร์แกนิกเสมอไป

 คำว่า ‘ออร์แกนิค’ (Organic) หมายถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลูกโดยไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ (ยาฆ่าแมลง) ปุ๋ยปิโตรเลียม ปุ๋ยกากตะกอนน้ำเสีย และไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม (GMOs)

  • ดินที่ใช้เป็นแปลงเพาะปลูกก็จะต้องเป็นเป็นดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารครบถ้วน มีจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผักที่ปลูก ถ้าเป็นดินที่เคยมีการใช้สารเคมีมาก่อน ก็ต้องมีการพักดินอย่างน้อย3ปีและการปรับสภาพดินให้ไม่มีสารเคมีตกค้าง
  • น้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ เช่นการขุดบ่อให้ลึก
  • ปุ๋ยก็ต้องเป็นปุ๋ยจากมูลของสัตว์หรือปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ เช่นมูลไก่ มูลค้างคาว มูลวัว หมักจากเศษอาหารที่เหลือ เศษใบไม้ต่าง ๆ

   

ผักออแกนิค ก็คือปลอดภัยที่สุด ประโยชน์ของมันมีมากมายเช่น การบริโภคผักออแกนิคเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ช่วยลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็ง

มีวิตามิน เกลือแร่ สารอาหารเพื่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าผักอื่น ๆ ทั่วไป ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการพิการในเด็ก พิการทางสมอง ครรภ์เป็นพิษ

ผักทั่วไปที่ใช้สารเคมี ผลการวิจัย มามารถล้างทำความสะอาดได้แค่ 25%-84%เท่านั้น