‘อาหารออร์แกนิก อาหารทางเลือก’ 

รอบตัวมีแต่มลภาวะทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ความเครียดอยู่แล้ว การกินอาหารก็จะกลายเป็นยาบำบัดอย่างหนึ่ง  เป็นที่ทราบกันดีว่า อาหารที่เรารับประทานทุกวันนี้ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า อาหารบางชนิด ก็เกิดโทษอย่างที่ เราคาดไม่ถึง

นวัตกรรมอาหารประเภท เกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก นั้นได้เข้ามาแทรกซึมในการเลือกอาหารของคนในวันนี้ และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของวิถีชีวิตผู้คนในอนาคต

ไม่ได้เป็นเพียงกระแสความนิยมหรือแฟชั่นการเลือกรับประทานอาหาร แต่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น

เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ดีกว่าการเสียเงินรักษาความเจ็บป่วยของตัวเองในอนาคต