ผลิตภัณฑ์

ไก่บ้านสดขนาด 1kg.

ไก่บ้านสด รวมเครื่องใน

ผลแตกต่างสำหรับราคาขาย150,00 ฿
ทั้งหมด: 150,00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 150,00 ฿
ส่วนลด:
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน
ดูรายละเอียดเพื่อเลือกขนาดน้ำหนัก

ไก่มีชีวิต

ไก่บ้านมีชีวิตขนาด1.3-1.7kg.(สั่งซื้อขั้นตำ่300kg.)

ผลแตกต่างสำหรับราคาขาย85,00 ฿
ทั้งหมด: 25500,00 ฿
ราคาขาย โดยไม่มีภาษี: 85,00 ฿
ส่วนลด:
จำนวนภาษี:
ราคามาตรฐาน