Samui Green Farmer เป็นฟาร์มผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์บนเนื้อที่8ไร่ เดิมคือฟาร์มไก่พื้นเมืองที่ก่อตั้งมาเมื่อปี2535.ในชื่อkasemfarm จำหน่ายไก่บ้านสดและไก่บ้านมีชีวิตในเกาะสมุยและจังหวัดทางภาคใต้

ต่อมาในปี2561ได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัท สมุย กรีน ฟาร์มเมอร์ จำกัด บริหารจัดการเป็นฟาร์มไก่ครบวงจร สร้างแม่พันธุ์-พ่อพันธุ์ ผลิตลูกไก่ตามความต้องการของตลาด เลี้ยงเองในฟาร์มและจำหน่ายให้เกษตรกรที่ต้องการสร้างอาชีพ ที่มีตลาดรองรับผลผลิตในราคาประกัน

ผลิตปุ๋ยใช้เอง จากแกลบรองพื้นเล้าไก่ ปลูกผักอินทรีย์ ได้แก่ ผักพื้นบ้าน มะเขือ แตงกวา พริกขี้หนู ผักสลัด ข้าวโพดทานดิบ ข้าวโพดฟักอ่อน โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี

สนใจไก่สดเนื้อเหลืองรสชาดดีจาก Samui Green Farmer ในพื้นที่เกาะสมุยหาซื้อได้ที่

  • แผงไก่สดเจ๊ปู ตลาดสดหัวถนน
  • แผงไก่สดเจ๊ชู ตลาดสดละไม