สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองต้องการผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ส่วนใหญ่80%ที่ต้องการไก่ขนาด0.8-1.2กกไซส์ที่โตกว่านี้ จะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงขาดทุนเพราะราคาสูงเกินไปสำหรับผู้บริโภคจึงไม่เหมาะสำหรับในยุคปัจจุบัน 

 

อัตตราการใช้อาหารน้อย แข็งแรง การเติบโตตั้งแต่แรกเกิดถึงขายใช้เวลาเลี้ยง65-75วัน

ถ้าต้องการใช้เวลาเลี้ยงรุ่นละ45วัน ดูที่ตารางการเลี้ยงด้านล่าง

                                                                                                                                                                                      ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

 

จำนวน 500 ตัว

ลูกไก่อายุ21วัน ตัวละ 45 บาท =22,500
อาหารไก่เล็กใช้ถึง30วันจำนวน8ถุง ถุงละ 480 บาท =  3,840
อาหารไก่รุ่นใช้ถึง65วันจำนวน45ถุง ถุงละ 470 บาท =21,150
แกลบ จำนวน10ถุง ถุงละ 60 บาท =     600
ยา/วิตามิน   =     200
 รววม     =48290

 

เลี้ยงรอด100% =500ตัว น้ำหนักตัวละ 1.55กก.
น้ำหนัก 500*1.55 =775กก.
ราคา 75* =58125บาท
กำไร 58125-48290 =9,835บาท