สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองต้องการผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ส่วนใหญ่80%ที่ต้องการไก่ขนาด0.8-1.2กกไซส์ที่โตกว่านี้ จะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงขาดทุนเพราะราคาสูงเกินไปจึงไม่เหมาะสำหรับยุคปัจจุบัน 

 

อัตตราการใช้อาหารน้อยแข็งแรง การเติบโตตั้งแต่แรกเกิดถึงขายใช้เวลาเลี้ยง70-90วัน

ถ้าต้องการใช้เวลาเลี้ยงรุ่นละ35-45วัน ดูที่ตารางการเลี้ยงด้านล่าง

                                                                                                                                                                                      ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ GF19

 

จำนวน 500 ตัว(นอกพื้นที่เกาะสมุย)

ลูกไก่อายุ21วัน ตัวละ 35บาท =17,500
ค่าส่งสินค้า(ท่าเรือดอนสัก) ครั้งละ 1000 บาท =  1,000
อาหาร203ใช้ถึง30วันจำนวน5ถุง ถุงละ 480 บาท =  2,400
อาหาร204ใช้ถึง75วันจำนวน45ถุง ถุงละ 470 บาท =21,150
แกลบ จำนวน10ถุง ถุงละ 60 บาท =     600
ยา/วิตามิน   =     200
 รววม     =42,850

 

เลี้ยงรอด98% =490ตัว น้ำหนักตัวละ 1.4กก.
น้ำหนัก 490*1.4 =686กก.
ราคา 75*686 =51,450บาท
กำไร 51450-42850 =8,600บาท

 

ค่าจับไก่500ตัวครั้งละ 2000บาท(ถ้าบริษัทเข้าไปจับเองที่เล้า)