ปุ๋ยอินทรีย์มีข้อเด่นที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยอินทรีย์มีอินทรีย์วัตถุ มีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ดินและพืช ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ยังทำให้ดินมีสภาพเป็นกลาง ในขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างยาวนานจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดซึ่งมีผลทำให้มีการละลายแร่ธาตุที่ไม่พึงประสงค์ออกมาให้แก่รากพืช เช่น อะลูมิเนียม ทำให้พืชมีลักษณะแคระแกร็นและเป็นโรคง่าย ปุ๋ยอินทรีย์ยังเพิ่มจำนวนจุลอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ ทำให้ดินมีโครงสร้างโปร่ง ร่วนซุย อ่อนนุ่มอุ่มน้ำ

  

ปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่แกลบหมักไตรโคเดอร์ม่า

ส่วนผสมประกอบค้วย

  • ขี้ไก่พื้นเมืองปนแกลบ100กิโลกรัม
  • รำละเอียด3กิโลกรัม
  • เชื่อไครโคเดอร์ม่า1ซอง
  • น้ำหมักฮอร์โมนไข่1ลิตร
  • น้ำ20ลิตร

นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันกองใว้ในที่ร่ม30วันเมื่อปุ๋ยเย็นแล้วนำไปใช้ได้