ที่นี้เปิดให้สำหรับเกษตรที่มีความต้องการ จะมาเรียนรู้หรือเยี่ยมชมเพื่อเริ่มต้นสร้างกิจการเป็นการหารายได้

มีลูกไก่บ้านจำหน่ายให้นำไปเลี้ยงต่อ

มีตลาดรองรับให้สำหรับสมาชิกในราคาประกัน