ฟาร์มไก่พื้นเมืองที่มีระบบการเลี้ยงแบบขังในโรงเรือนเปิด ป้องกันไก่จิกกินสิ่งของปนเปื้อนสารเคมี ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ในอัตรา4ตัว/ตารางเมตร

เลี้ยงแบบครบวงจร โดยดัดเลือกสายพันธุ์ ตามลักษณะที่เราต้องการ

การเติบโตไม่เร็วเกินไปจะได้รสชาดเนื้อที่ดีกว่า

การกินอาหารไม่คุ้ยเขี่ยอาหารทิ้งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่นแปลงในปัจจุบัน