เว็บไซต์ก่อตั้งขึ้นเพื่อการวางแผนงานเกษตรอินทรีย์ ในยุควิกฤตโควิด19

สาระความรู้ต่างๆเกียวกับเกษตรอินทรีย์ถูกจัดรวบรวมเอาไว้

แม้สถานการณ์จะรุนแรงแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสและสร้างบทเรียนเสมอ การสู้วิกฤตโควิด-19ด้วยศาสตร์พระราชา